AKIT
English Eesti

management system

haldussüsteem

olemus
ISO 9000, ISO 19011 jm:
süsteem
poliitika ja eesmärkide
kehtestamiseks ja saavutamiseks

ISO 22301, ISO/IEC 27000 jm:
organisatsiooni elementide kogum
- poliitikate ja eesmärkide protsesside kehtestamiseks
- võib hõlmata üht või mitut distsipliini
- elemendid on omavahel seotud või vastastoimes
- elementide hulka kuuluvad
------ struktuur,
------ rollid
------ kohustused
------ plaanimine
------ käitus
- võib hõlmata
------ kogu organisatsiooni või
------ mingeid osi, lõike, funktsioone,
------ organisatsioonide rühmale kuuluvat

ISO 28001:
organisatsioonistruktuur, millega hallata
protsesse või tegevusi, mis
muundavad sisendressursse
tooteks või teenuseks
vastavalt organisatsiooni eesmärkidele

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Management_system

standardid
https://www.iso.org/management-system-standards.html

vt ka
- akuhaldussüsteem
- andmebaasihalduse süsteem
- haldus
- infoturbe halduse süsteem
- jätkuvuse halduse süsteem
- konfiguratsioonihalduse süsteem
- probleemihalduse süsteem
- sisuhalduse süsteem
- veebisisu halduse süsteem