management system (1)

haldussüsteem (1)

(on the organization level)

olemus
ISO 22301, ISO/IEC 27000 jm:
kogum organisatsiooni
vastastikku seotud või interakteerivaid elemente
poliitikate ja eesmärkide ning
nende saavutamise protsesside kehtestamiseks;
(i) võib hõlmata üht või mitut distsipliini
(ii) elementide hulka kuuluvad organisatsiooni struktuur,
rollid ja kohustused, plaanimine ja käitus
(iii) süsteemi toimeala võib hõlmata kogu organisatsiooni või
ta mingeid osi, lõike, funktsioone, või funktsioone mingi
organisatsioonide rühma piires
=
set of interrelated or interacting elements of an organization to establish policies and objectives and processes to achieve those objectives
Note 1. A management system can address a single discipline or several disciplines.
Note 2. The system elements include the organization’s structure, roles and responsibilities, planning and operation.
Note 3. The scope of a management system can include the whole of the organization, specific and identified functions of the organization, specific and identified sections of the organization, or one or more functions across a group of organizations.


ISO 28001:
organisatsiooni struktuur, millega hallata
protsesse või tegevusi, mis muundavad sisendressursse organisatsiooni eesmärkidele vastavaks
tooteks või teenuseks
=
organization’s structure for managing its processes or activities that transform inputs of resources into a product or service, which meet the organization’s objectives

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Management_system

standardid
https://www.iso.org/management-system-standards.html

vt ka
- akuhaldussüsteem
- andmebaasihalduse süsteem
- haldus
- infoturbe halduse süsteem
- jätkuvuse halduse süsteem
- konfiguratsioonihalduse süsteem
- probleemihalduse süsteem
- sisuhalduse süsteem
- veebisisu halduse süsteem

Toimub laadimine

management system (1)

haldussüsteem (1)

(on the organization level)

olemus
ISO 22301, ISO/IEC 27000 jm:
kogum organisatsiooni
vastastikku seotud või interakteerivaid elemente
poliitikate ja eesmärkide ning
nende saavutamise protsesside kehtestamiseks;
(i) võib hõlmata üht või mitut distsipliini
(ii) elementide hulka kuuluvad organisatsiooni struktuur,
rollid ja kohustused, plaanimine ja käitus
(iii) süsteemi toimeala võib hõlmata kogu organisatsiooni või
ta mingeid osi, lõike, funktsioone, või funktsioone mingi
organisatsioonide rühma piires
=
set of interrelated or interacting elements of an organization to establish policies and objectives and processes to achieve those objectives
Note 1. A management system can address a single discipline or several disciplines.
Note 2. The system elements include the organization’s structure, roles and responsibilities, planning and operation.
Note 3. The scope of a management system can include the whole of the organization, specific and identified functions of the organization, specific and identified sections of the organization, or one or more functions across a group of organizations.


ISO 28001:
organisatsiooni struktuur, millega hallata
protsesse või tegevusi, mis muundavad sisendressursse organisatsiooni eesmärkidele vastavaks
tooteks või teenuseks
=
organization’s structure for managing its processes or activities that transform inputs of resources into a product or service, which meet the organization’s objectives

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Management_system

standardid
https://www.iso.org/management-system-standards.html

vt ka
- akuhaldussüsteem
- andmebaasihalduse süsteem
- haldus
- infoturbe halduse süsteem
- jätkuvuse halduse süsteem
- konfiguratsioonihalduse süsteem
- probleemihalduse süsteem
- sisuhalduse süsteem
- veebisisu halduse süsteem

Palun oodake...

Tõrge

management system (1)

haldussüsteem (1)

(on the organization level)

olemus
ISO 22301, ISO/IEC 27000 jm:
kogum organisatsiooni
vastastikku seotud või interakteerivaid elemente
poliitikate ja eesmärkide ning
nende saavutamise protsesside kehtestamiseks;
(i) võib hõlmata üht või mitut distsipliini
(ii) elementide hulka kuuluvad organisatsiooni struktuur,
rollid ja kohustused, plaanimine ja käitus
(iii) süsteemi toimeala võib hõlmata kogu organisatsiooni või
ta mingeid osi, lõike, funktsioone, või funktsioone mingi
organisatsioonide rühma piires
=
set of interrelated or interacting elements of an organization to establish policies and objectives and processes to achieve those objectives
Note 1. A management system can address a single discipline or several disciplines.
Note 2. The system elements include the organization’s structure, roles and responsibilities, planning and operation.
Note 3. The scope of a management system can include the whole of the organization, specific and identified functions of the organization, specific and identified sections of the organization, or one or more functions across a group of organizations.


ISO 28001:
organisatsiooni struktuur, millega hallata
protsesse või tegevusi, mis muundavad sisendressursse organisatsiooni eesmärkidele vastavaks
tooteks või teenuseks
=
organization’s structure for managing its processes or activities that transform inputs of resources into a product or service, which meet the organization’s objectives

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Management_system

standardid
https://www.iso.org/management-system-standards.html

vt ka
- akuhaldussüsteem
- andmebaasihalduse süsteem
- haldus
- infoturbe halduse süsteem
- jätkuvuse halduse süsteem
- konfiguratsioonihalduse süsteem
- probleemihalduse süsteem
- sisuhalduse süsteem
- veebisisu halduse süsteem

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!