AKIT
English Eesti

configuration management system

konfiguratsioonihalduse süsteem

olemus
CC:
protseduuride ja instrumentide kogum
(koos kaasneva dokumentatsiooniga),
mida väljatöötaja kasutab oma toodete konfiguratsioonide väljatöötamiseks ja hoolduseks
nende elutsükli kestel:
- süsteemid võivad erineda ranguselt ja funktsioonidelt
- võib olla automatiseeritud
- võib sisaldada mehhanisme
------ veaparanduseks
------ muudatuste ohjeks
------ muuks jälituseks

täpsemalt
https://www.youtube.com/watch?v=9E7TnQ5X9Ts

https://www.wibas.com/cmmi/cmsp-12-establish-a-configuration-management-system

ftp://ftp.sei.cmu.edu/pub/case-env/config_mgt/papers/cm_concepts.pdf

vt ka
- konfiguratsioonihaldus
- konfiguratsioonihalduse instrument