AKIT
English Eesti

information lifecycle management

teabe elutsükli haldus

olemus
andmete halduse metoodika:
- arvestab teabe väärtuse muutumist
- liigitab andmete ärilise väärtuse põhjal
----- andmed
----- andmete käitluse poliitikad
----- nõutavad võtukiirused
- arvestab liigitamisel andmete
----- vanust
----- kasutamise sagedust
----- muid olulisi aspekte

ülevaateid
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/finance/us-advisory-information-lifecycle-management.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_lifecycle_management

https://www.veritas.com/information-center/information-lifecycle-management

vt ka
- andmebaasi elutsükli haldus
- elutsükkel
- elutsükli mudel
- süsteemiarenduse elutsükkel