AKIT
English Eesti

information lifecycle management

teabe elutsükli haldus

olemus
andmete ja andmetalletuse halduse metoodika:
- arvestab teabe väärtuse muutumist
- liigitab andmete ärilise väärtuse põhjal
----- andmed
----- andmete käitluse [poliitikad](/term/171
----- nõutavad võtukiirused
- arvestades andmete
----- vanust
----- kasutamise sagedust
----- muid olulisi aspekte

vt ka
- andmebaasi elutsükli haldus
- elutsükkel
- elutsükli mudel
- süsteemiarenduse elutsükkel