AKIT
English Eesti

system development life cycle

süsteemiarenduse elutsükkel

olemus

ISO:
täielik rida järke, mille protsessidega süsteem
------ algatatakse
------ spetsifitseeritakse
------ välja töötatakse
------ testitakse
------ evitatakse
------ käitatakse
------ hallatakse
------ hooldatakse
------ kasutuselt kõrvaldatakse

ISO tsükkel täpsemalt
- vt elutsükkel

ISACA:
tarkvarasüsteemi väljatöötamise või hankimise järgud
- metoodika, millega rakendussüsteem või ta suurem muudatus
------ plaanitakse
------ kavandatakse
------ töötatakse välja
------ testitakse
------ evitatakse
- tüüpilised järgud on
------ teostuvusuuring
------- nõuete määratlemine
------ detailprojekteerimine
------ programmeerimine
------ testimine
------ installeerimine
------ evitusjärgne läbivaatus
- mitte teenuste andmise või hüvede saamise tegevused

standardid
ISO/IEC 12207
ISO/IEC/IEEE 15288
ISO/IEC/IEEE 15289
ISO/IEC TR 24748

turve
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-64r2.pdf