AKIT
English Eesti

information management

teabehaldus; infohaldus

olemus
(a) ISO 5127:
teaberessursside
- kavandamine
- kogumine
- reguleerimine
- jaotamine
- kasutamine
organisatsioonis, hõlmates
- süsteeme
- arendust
- kõrvaldamist või kestvat säilitamist

(b) ISO/IEC 2382, ISO/IEC/IEEE 24765:
infotöötlussüsteemi funktsioonid, mis juhivad
- informatsiooni kogumist
- informatsiooni analüüsi
- informatsiooni säilitamist
- informatsiooni otsingut
- informatsiooni jaotamist

ülevaateid
https://www.slideshare.net/KaleemSarwar2/introduction-toinformation-management-chapter-1

https://www.slideshare.net/nadeemraza3998/information-management-71450888

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_management

https://www.sebokwiki.org/wiki/Information_Management

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.549.9911&rep=rep1&type=pdf

vt ka
- teabe elutsükli haldus