AKIT
English Eesti

remote administration port

kaughaldusport

olemus
eelisõigustega seotud eriotstarbeline port:
- sagedane rünnete sihtmärk

vt ka
- kaughaldus
- kaughaldusriist
- kaughooldus
- kaugpöördus