AKIT
English Eesti

remote administration port*

kaughaldusport

olemus
eriotstarbeline port eelisõigustega,
sagedane rünnete sihtmärk

vt ka
- kaughaldus
- kaughaldusriist
- kaughooldus
- kaugpöördus