AKIT
English Eesti

remote administration tool

kaughaldusriist

olemus
vahend arvutite töösse sekkumiseks
kohtvõrgu või Interneti kaudu,
- klient-server-arhitektuuriga
- server töötab kontrollialusel arvutil
kasutaja eest varjatult taustrežiimis ja
saab käske teises arvutis asuvalt kliendilt
- võimaldab
----- seirata kasutaja tegevust
----- hallata faile,
----- installida lisatarkvara
----- muuta süsteemi sätteid
----- arvutit välja lülitada või restartida
- legaalne süsteemiülematele määratud toode
(mida saab samuti kuritarvitada!)
või tagaukse omadustega kaugpääsutroojan

ülevaateid
https://www.geeksforgeeks.org/introduction-to-rat-remote-administration-tool/

https://www.mcafee.com/blogs/privacy-identity-protection/what-is-rat/

https://ijcsmc.com/docs/papers/March2014/V3I3201499a33.pdf

http://ijariie.com/AdminUploadPdf/Remote_Administration_Tool_ijariie6712.pdf

näiteid:
https://www.comparitech.com/net-admin/remote-administration-tools/

https://zenodo.org/record/5091367/files/A%20Comparison%20Study%20of%20Remote%20Administration%20Tools.pdf