AKIT
English Eesti

system administrator

süsteemiülem

olemus
ISO 16175 jt: kasutajaroll, vastutab
- arvutisüsteemi ja ta kasutamise
- konfigureerimise, seire ja halduse eest