crisis management

kriisihaldus

olemus
ISO 22300, 28002:
terviklik halduse protsess, mis tuvastab
võimalikud organisatsiooni ähvardavad toimed ja
loob karkassi, millele rajada elastsus,
mis on võimeline toimivalt reageerima
organisatsiooni kesksete huvipoolte,
maine, kaubamärgi ja väärtusi loovate tegevuste
kaitseks ning toimivalt taastama teovõime
=
holistic management process that identifies potential impacts that threaten an organization and provides a framework for building resilience, with the capability for an effective response that safeguards the interests of the organization's key stakeholders, reputation, brand, and value-creating activities, as well as effectively restoring operational capabilities

ISO/IEC/IEEE 24765:
toimingud juhuks kui tekkinud probleemi
ei lahenda ootamatuseplaan
=
steps to take when a contingency plan does not solve the associated problem

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Crisis_management

https://katten.com/files/19748_effective%20crisis.pdf

https://www.files.ethz.ch/isn/44936/css_analysen_nr23_1107_E.pdf

https://www.rockdovesolutions.com/blog/five-crisis-plan-improvements-you-must-make-in-2020

https://virtualspeech.com/blog/crisis-communications-and-management-guide

https://www.beekeeper.io/blog/what-is-crisis-management/

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/20170.pdf

vt ka
- kriis
- kriisihaldusrühm
- kriisiolukord

Toimub laadimine

crisis management

kriisihaldus

olemus
ISO 22300, 28002:
terviklik halduse protsess, mis tuvastab
võimalikud organisatsiooni ähvardavad toimed ja
loob karkassi, millele rajada elastsus,
mis on võimeline toimivalt reageerima
organisatsiooni kesksete huvipoolte,
maine, kaubamärgi ja väärtusi loovate tegevuste
kaitseks ning toimivalt taastama teovõime
=
holistic management process that identifies potential impacts that threaten an organization and provides a framework for building resilience, with the capability for an effective response that safeguards the interests of the organization's key stakeholders, reputation, brand, and value-creating activities, as well as effectively restoring operational capabilities

ISO/IEC/IEEE 24765:
toimingud juhuks kui tekkinud probleemi
ei lahenda ootamatuseplaan
=
steps to take when a contingency plan does not solve the associated problem

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Crisis_management

https://katten.com/files/19748_effective%20crisis.pdf

https://www.files.ethz.ch/isn/44936/css_analysen_nr23_1107_E.pdf

https://www.rockdovesolutions.com/blog/five-crisis-plan-improvements-you-must-make-in-2020

https://virtualspeech.com/blog/crisis-communications-and-management-guide

https://www.beekeeper.io/blog/what-is-crisis-management/

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/20170.pdf

vt ka
- kriis
- kriisihaldusrühm
- kriisiolukord

Palun oodake...

Tõrge

crisis management

kriisihaldus

olemus
ISO 22300, 28002:
terviklik halduse protsess, mis tuvastab
võimalikud organisatsiooni ähvardavad toimed ja
loob karkassi, millele rajada elastsus,
mis on võimeline toimivalt reageerima
organisatsiooni kesksete huvipoolte,
maine, kaubamärgi ja väärtusi loovate tegevuste
kaitseks ning toimivalt taastama teovõime
=
holistic management process that identifies potential impacts that threaten an organization and provides a framework for building resilience, with the capability for an effective response that safeguards the interests of the organization's key stakeholders, reputation, brand, and value-creating activities, as well as effectively restoring operational capabilities

ISO/IEC/IEEE 24765:
toimingud juhuks kui tekkinud probleemi
ei lahenda ootamatuseplaan
=
steps to take when a contingency plan does not solve the associated problem

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Crisis_management

https://katten.com/files/19748_effective%20crisis.pdf

https://www.files.ethz.ch/isn/44936/css_analysen_nr23_1107_E.pdf

https://www.rockdovesolutions.com/blog/five-crisis-plan-improvements-you-must-make-in-2020

https://virtualspeech.com/blog/crisis-communications-and-management-guide

https://www.beekeeper.io/blog/what-is-crisis-management/

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/20170.pdf

vt ka
- kriis
- kriisihaldusrühm
- kriisiolukord

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!