AKIT
English Eesti

trademark

kaubamärk

olemus
sümbol, kujundus, sõna, täht vms,
- millega tootja või turustaja eristab toodet konkureerivaist
- intellektuaalomandi vorm
- võib olla registreeritud ühes või mitmes tooteklassis,
rahvusvahelisi tooteklasse on 42
- on seadustega kaitstud
analoogiliselt patendile ja autoriõigusele
- õigused kehtivad harilikult 7 kuni 20 aastat
- õigused on erinevalt patendist piiramatult uuendatavad
- võib olla organisatsioonile kõige väärtuslik ainetu vara

tähised
- registreeritud kaubamärk: ®
- registreerimata kaubamärk: TM

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Trademark

https://www.inta.org/TrademarkBasics/Documents/INTAUnderstandingTrademarksPresentation.pptx

http://www.wipo.int/trademarks/en/

http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/FactSheets.aspx

Eesti kaubamärgiseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011004

vt ka
- käibenimi (1)