AKIT
English Eesti

change control

muudatuste ohje; muudatusehaldus (2)

olemus
haldusprotsess objekti, protsessi, süsteemi ja/või
sellega seotud dokumentatsiooni
muutmise ettepanekute
- esitamiseks ja vastuvõtuks
- läbivaatuseks
- kinnitamiseks või tagasilükkamiseks

ISO/IEC/IEEE 24765, PMBoK:
protsess, millega tuvastatakse, dokumenteeritakse,
kinnitatakse või lükatakse tagasi muudatusi
projekti dokumentides, saadustes või alusvariantides
= a process whereby modifications to documents, deliverables, or baselines associated with the project are identified, documented, approved, or rejected

ISO 9000, 10007:
tegevused tulemi reguleerimiseks
pärast ta saadusekonfiguratsiooni teabe kinnitamist
= activities for control of the output after formal approval of its product configuration information

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Change_control

https://vcaf.berkeley.edu/sites/default/files/change_control_process_aa.pdf

vt ka
- muudatusehaldus (1)