document

dokument; teavik

ÕS, teavik: teavet kandev objekt

olemus
sidusa teabekogumi inim- või masinloetav
füüsiline või elektrooniline esitis, mis
võimaldab teavet edastada ja on selleks määratud
ning võib teavet edastada
- märkidena,
- graafiliselt või
- muul meeleliselt tajutaval kujul

ISO 5127:
jäädvustatud teave või materiaalne objekt, mida saab
dokumenteerimisprotsessis käsitleda üksusena
= recorded information or material object which can be treated as a unit in a documentation process

ISO/IEC 29100, 27038 jt:
jäädvustatud teave, mida saab
dokumenteerimisprotsessis käsitleda üksusena;
võib sisaldada teksti, pilte, video- ja audiosisu,
metaandmeid ja muud kaasnevat sisu
= recorded information which can be treated as a unit
Note. Documents can contain text, pictures, video and audio content, metadata and other associated content.


ISO/IEC/IEEE 15289:
üheselt identifitseeritud teabeüksus inimkasutuseks,
näiteks aruanne, spetsifikatsioon, teatmik või raamat;
võib olla eraldi teabeüksus või suurema teabeüksuse osa
= uniquely identified unit of information for human use
EXAMPLE: A report, specification, manual or book, in printed or electronic form.
Note. A document can be a single information item or part of a larger information item.


ISO 22300:
teave ja teda toetav kandja
(paber, magnet-, elektron- või optiline ketas, proov
või nende kombinatsioon)
= information and the medium on which it is contained
Note 1. The medium can be paper, magnetic, electronic or optical computer disc, photograph or master sample, or a combination thereof.


näiteid
archival document -- säilik, arhivaal
basic document -- alusdokument, algdokument
bearer document -- esitajadokument, esitusdokument
bid documents -- pakkumis dokumendid
book document -- arveldusdokument
classified document -- salastatud dokument
constituent document -- asutamisdokument
directive document -- direktiivdokument
documentary --
-- 1. dokumentaalne 2.dokumentaarium, tõsielufilm

documentary credit -- akreditiiv
documentary pledge -- dokument tagatisens
documentary proceeding -- dokumendimenetlus
documentation -- 1. dokumentatsioon 2. dokumenteerimine
documentation concerning misdemeanour -- väärteomaterjal
documentation institution -- dokumendiasutus
document case -- portfell
document certifying assignment -- loovutamisdokument
document concerning purchase of goods --
-- kauba ostudokument
document description -- dokumendi kirjeldus
documented immigration -- legaalne immigratsioon
document forgery -- dokumendi võltsimine
document management system -- dokumendihaldussüsteem
document master -- dokumendi originaal
document of receipt -- vastuvõtuakt
document paper -- dokumendipaber
document set -- dokumendikomplekt
document specific information -- dokumendi tiitelteave
document template -- dokumendimall
evidential document -- tõendav dokument
forged document -- võltsitud dokument
issue a document -- dokumenti välja andma
legal document -- juriidiline dokument
loan document -- laenupaber
main document -- põhidokument
make out document -- dokumenti vormistama
official document -- ametlik dokument
order document -- kirjalik korraldus
presentation of document -- dokumendi esitamine
regulatory document -- normatiivdokument
stale document -- aegunud dokument
undocumented -- dokumenteerimata
valid document -- kehtiv dokument

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Document
https://en.wikipedia.org/wiki/Documentation
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_document
https://en.wikipedia.org/wiki/Document_file_format

vt ka
- alusdokument
- asutamisdokument

- diplomaadidokument

- diplomaatiadokument
- diplomaatiline dokument
- dokumendi kategooria...
- dokumendi keha

- dokumendi liik...
- dokumendi puhastus

- dokumendihaldus

- dokumendipõime

- dokumenteerija

- dokumenteeritud teave

- hankedokumentatsioon

- hädaabidokument
- Interpoli reisidokument

- isikut tõendav dokument
- juhenddokumentatsioon

- kaasdokument
- kodakondsust tõendav dokument

- konfiguratsioonihalduse kasutamisdokumentatsioon

- konteinerdokument

- lapsendusdokument

- lihtdokument
- lisatud dokument

- maksedokument
- mittekodanikule väljaantud reisidokument

- pass
- perekonnaseisudokument

- registreeritud kooselu tõendav dokument

- reisidokument

- sertifitseerimisdokumendid
- sidusdokument

- skrambleeritud dokumenditeave
- sõjaväedokument
- sõjaväelase dokument

- tavaline dokument
- vastavusdokument

- võrdallkirjadega dokument

- XML-skeemi dokument

Toimub laadimine

document

dokument; teavik

ÕS, teavik: teavet kandev objekt

olemus
sidusa teabekogumi inim- või masinloetav
füüsiline või elektrooniline esitis, mis
võimaldab teavet edastada ja on selleks määratud
ning võib teavet edastada
- märkidena,
- graafiliselt või
- muul meeleliselt tajutaval kujul

ISO 5127:
jäädvustatud teave või materiaalne objekt, mida saab
dokumenteerimisprotsessis käsitleda üksusena
= recorded information or material object which can be treated as a unit in a documentation process

ISO/IEC 29100, 27038 jt:
jäädvustatud teave, mida saab
dokumenteerimisprotsessis käsitleda üksusena;
võib sisaldada teksti, pilte, video- ja audiosisu,
metaandmeid ja muud kaasnevat sisu
= recorded information which can be treated as a unit
Note. Documents can contain text, pictures, video and audio content, metadata and other associated content.


ISO/IEC/IEEE 15289:
üheselt identifitseeritud teabeüksus inimkasutuseks,
näiteks aruanne, spetsifikatsioon, teatmik või raamat;
võib olla eraldi teabeüksus või suurema teabeüksuse osa
= uniquely identified unit of information for human use
EXAMPLE: A report, specification, manual or book, in printed or electronic form.
Note. A document can be a single information item or part of a larger information item.


ISO 22300:
teave ja teda toetav kandja
(paber, magnet-, elektron- või optiline ketas, proov
või nende kombinatsioon)
= information and the medium on which it is contained
Note 1. The medium can be paper, magnetic, electronic or optical computer disc, photograph or master sample, or a combination thereof.


näiteid
archival document -- säilik, arhivaal
basic document -- alusdokument, algdokument
bearer document -- esitajadokument, esitusdokument
bid documents -- pakkumis dokumendid
book document -- arveldusdokument
classified document -- salastatud dokument
constituent document -- asutamisdokument
directive document -- direktiivdokument
documentary --
-- 1. dokumentaalne 2.dokumentaarium, tõsielufilm

documentary credit -- akreditiiv
documentary pledge -- dokument tagatisens
documentary proceeding -- dokumendimenetlus
documentation -- 1. dokumentatsioon 2. dokumenteerimine
documentation concerning misdemeanour -- väärteomaterjal
documentation institution -- dokumendiasutus
document case -- portfell
document certifying assignment -- loovutamisdokument
document concerning purchase of goods --
-- kauba ostudokument
document description -- dokumendi kirjeldus
documented immigration -- legaalne immigratsioon
document forgery -- dokumendi võltsimine
document management system -- dokumendihaldussüsteem
document master -- dokumendi originaal
document of receipt -- vastuvõtuakt
document paper -- dokumendipaber
document set -- dokumendikomplekt
document specific information -- dokumendi tiitelteave
document template -- dokumendimall
evidential document -- tõendav dokument
forged document -- võltsitud dokument
issue a document -- dokumenti välja andma
legal document -- juriidiline dokument
loan document -- laenupaber
main document -- põhidokument
make out document -- dokumenti vormistama
official document -- ametlik dokument
order document -- kirjalik korraldus
presentation of document -- dokumendi esitamine
regulatory document -- normatiivdokument
stale document -- aegunud dokument
undocumented -- dokumenteerimata
valid document -- kehtiv dokument

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Document
https://en.wikipedia.org/wiki/Documentation
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_document
https://en.wikipedia.org/wiki/Document_file_format

vt ka
- alusdokument
- asutamisdokument

- diplomaadidokument

- diplomaatiadokument
- diplomaatiline dokument
- dokumendi kategooria...
- dokumendi keha

- dokumendi liik...
- dokumendi puhastus

- dokumendihaldus

- dokumendipõime

- dokumenteerija

- dokumenteeritud teave

- hankedokumentatsioon

- hädaabidokument
- Interpoli reisidokument

- isikut tõendav dokument
- juhenddokumentatsioon

- kaasdokument
- kodakondsust tõendav dokument

- konfiguratsioonihalduse kasutamisdokumentatsioon

- konteinerdokument

- lapsendusdokument

- lihtdokument
- lisatud dokument

- maksedokument
- mittekodanikule väljaantud reisidokument

- pass
- perekonnaseisudokument

- registreeritud kooselu tõendav dokument

- reisidokument

- sertifitseerimisdokumendid
- sidusdokument

- skrambleeritud dokumenditeave
- sõjaväedokument
- sõjaväelase dokument

- tavaline dokument
- vastavusdokument

- võrdallkirjadega dokument

- XML-skeemi dokument

Palun oodake...

Tõrge

document

dokument; teavik

ÕS, teavik: teavet kandev objekt

olemus
sidusa teabekogumi inim- või masinloetav
füüsiline või elektrooniline esitis, mis
võimaldab teavet edastada ja on selleks määratud
ning võib teavet edastada
- märkidena,
- graafiliselt või
- muul meeleliselt tajutaval kujul

ISO 5127:
jäädvustatud teave või materiaalne objekt, mida saab
dokumenteerimisprotsessis käsitleda üksusena
= recorded information or material object which can be treated as a unit in a documentation process

ISO/IEC 29100, 27038 jt:
jäädvustatud teave, mida saab
dokumenteerimisprotsessis käsitleda üksusena;
võib sisaldada teksti, pilte, video- ja audiosisu,
metaandmeid ja muud kaasnevat sisu
= recorded information which can be treated as a unit
Note. Documents can contain text, pictures, video and audio content, metadata and other associated content.


ISO/IEC/IEEE 15289:
üheselt identifitseeritud teabeüksus inimkasutuseks,
näiteks aruanne, spetsifikatsioon, teatmik või raamat;
võib olla eraldi teabeüksus või suurema teabeüksuse osa
= uniquely identified unit of information for human use
EXAMPLE: A report, specification, manual or book, in printed or electronic form.
Note. A document can be a single information item or part of a larger information item.


ISO 22300:
teave ja teda toetav kandja
(paber, magnet-, elektron- või optiline ketas, proov
või nende kombinatsioon)
= information and the medium on which it is contained
Note 1. The medium can be paper, magnetic, electronic or optical computer disc, photograph or master sample, or a combination thereof.


näiteid
archival document -- säilik, arhivaal
basic document -- alusdokument, algdokument
bearer document -- esitajadokument, esitusdokument
bid documents -- pakkumis dokumendid
book document -- arveldusdokument
classified document -- salastatud dokument
constituent document -- asutamisdokument
directive document -- direktiivdokument
documentary --
-- 1. dokumentaalne 2.dokumentaarium, tõsielufilm

documentary credit -- akreditiiv
documentary pledge -- dokument tagatisens
documentary proceeding -- dokumendimenetlus
documentation -- 1. dokumentatsioon 2. dokumenteerimine
documentation concerning misdemeanour -- väärteomaterjal
documentation institution -- dokumendiasutus
document case -- portfell
document certifying assignment -- loovutamisdokument
document concerning purchase of goods --
-- kauba ostudokument
document description -- dokumendi kirjeldus
documented immigration -- legaalne immigratsioon
document forgery -- dokumendi võltsimine
document management system -- dokumendihaldussüsteem
document master -- dokumendi originaal
document of receipt -- vastuvõtuakt
document paper -- dokumendipaber
document set -- dokumendikomplekt
document specific information -- dokumendi tiitelteave
document template -- dokumendimall
evidential document -- tõendav dokument
forged document -- võltsitud dokument
issue a document -- dokumenti välja andma
legal document -- juriidiline dokument
loan document -- laenupaber
main document -- põhidokument
make out document -- dokumenti vormistama
official document -- ametlik dokument
order document -- kirjalik korraldus
presentation of document -- dokumendi esitamine
regulatory document -- normatiivdokument
stale document -- aegunud dokument
undocumented -- dokumenteerimata
valid document -- kehtiv dokument

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Document
https://en.wikipedia.org/wiki/Documentation
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_document
https://en.wikipedia.org/wiki/Document_file_format

vt ka
- alusdokument
- asutamisdokument

- diplomaadidokument

- diplomaatiadokument
- diplomaatiline dokument
- dokumendi kategooria...
- dokumendi keha

- dokumendi liik...
- dokumendi puhastus

- dokumendihaldus

- dokumendipõime

- dokumenteerija

- dokumenteeritud teave

- hankedokumentatsioon

- hädaabidokument
- Interpoli reisidokument

- isikut tõendav dokument
- juhenddokumentatsioon

- kaasdokument
- kodakondsust tõendav dokument

- konfiguratsioonihalduse kasutamisdokumentatsioon

- konteinerdokument

- lapsendusdokument

- lihtdokument
- lisatud dokument

- maksedokument
- mittekodanikule väljaantud reisidokument

- pass
- perekonnaseisudokument

- registreeritud kooselu tõendav dokument

- reisidokument

- sertifitseerimisdokumendid
- sidusdokument

- skrambleeritud dokumenditeave
- sõjaväedokument
- sõjaväelase dokument

- tavaline dokument
- vastavusdokument

- võrdallkirjadega dokument

- XML-skeemi dokument

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!