AKIT
English Eesti

data management

andmehaldus

olemus
ISO/IEC 2382:
andmetöötlussüsteemi funktsioonid, mis
- annavd juurdepääsu andmetele
- sooritavad või valvavad andmete salvestust
- juhivad sisend-väljundoperatsioone

ISO/IEC/IEEE 24765:
distsiplineeritud protsessid ja süsteemid
ärialaste ja tehniliste andmete
plaanimiseks, hankimiseks ja hooldamiseks
kooskõlas andmenõuetega,
andmete kogu elutsükli kestel

ISO/IEC TR 10032:
tegevused
andmete määratlemiseks, loomiseks, talletuseks
ning andmetele ja nendega seotud protsessidele
juurdepääsu andmiseks
ühes või mitmes infosüsteemis

DAMA:
andme- ja infovarade
reguleerimise, kaitse, väljastuse ja väärinduse
plaanide, poliitikate, kavade ja tavade
väljatöötamine, täitmine ja järelevalve

ülevaateid
https://old.dataone.org/sites/all/documents/DataONE_BP_Primer_020212.pdf

https://rd-alliance.org/sites/default/files/paris-doc-v6-1_2.pdf

https://www.gfbio.org/documents/10184/22817/Reader_GFBio_BefMate_20160222/1ca43f24-2550-44b3-a05e-e180c3e544c0

https://computingeducation.de/pub/2017_Grillenberger-Romeike_Koli2017.pdf

juhiseid
https://riojournal.com/article/26439/download/pdf/

https://mrc.ukri.org/documents/pdf/what-is-a-data-management-plan/

https://zenodo.org/record/3332363/files/data-management-checklist.pdf

https://dynamiclearningmaps.org/sites/default/files/documents/Manuals_Blueprints/Data_Management_Manual.pdf

vt ka
- andmehalduse platvorm
- andmevalitsemine