data management

andmehaldus

olemus
ISO/IEC 2382:
andmetöötlussüsteemi funktsioonid, mis
annavad juurdepääsu andmetele,
sooritavad või valvavad andmete salvestust ja
juhivad sisend-väljundoperatsioone
= in a data processing system, functions that provide access to data, perform or monitor the storage of data, and control input-output operations

ISO/IEC/IEEE 24765:
distsiplineeritud protsessid ja süsteemid
ärialaste ja tehniliste andmete
plaanimiseks, hankimiseks ja hooldamiseks
kooskõlas andmenõuetega,
andmete kogu elutsükli kestel
= disciplined processes and systems that plan for, acquire, and provide stewardship for business and technical data, consistent with data requirements, throughout the data lifecycle

ISO/IEC TR 10032:
tegevused andmete
määratlemiseks, loomiseks, talletuseks
ning andmetele ja nendega seotud protsessidele
juurdepääsu andmiseks
ühes või mitmes infosüsteemis
= the activities of defining, creating, storing, maintaining and providing access to data and associated processes in one or more information systems

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_management

https://dataninjago.com/2021/09/15/what-is-data-management-actually-dama-dmbok-framework/

https://old.dataone.org/sites/all/documents/DataONE_BP_Primer_020212.pdf

https://rd-alliance.org/sites/default/files/paris-doc-v6-1_2.pdf

https://www.gfbio.org/documents/10184/22817/Reader_GFBio_BefMate_20160222/1ca43f24-2550-44b3-a05e-e180c3e544c0

https://computingeducation.de/pub/2017_Grillenberger-Romeike_Koli2017.pdf

https://riojournal.com/article/26439/download/pdf/

https://zenodo.org/record/3332363/files/data-management-checklist.pdf

https://dynamiclearningmaps.org/sites/default/files/documents/Manuals_Blueprints/Data_Management_Manual.pdf

vt ka
- andmehalduse platvorm
- andmevalitsemine

Toimub laadimine

data management

andmehaldus

olemus
ISO/IEC 2382:
andmetöötlussüsteemi funktsioonid, mis
annavad juurdepääsu andmetele,
sooritavad või valvavad andmete salvestust ja
juhivad sisend-väljundoperatsioone
= in a data processing system, functions that provide access to data, perform or monitor the storage of data, and control input-output operations

ISO/IEC/IEEE 24765:
distsiplineeritud protsessid ja süsteemid
ärialaste ja tehniliste andmete
plaanimiseks, hankimiseks ja hooldamiseks
kooskõlas andmenõuetega,
andmete kogu elutsükli kestel
= disciplined processes and systems that plan for, acquire, and provide stewardship for business and technical data, consistent with data requirements, throughout the data lifecycle

ISO/IEC TR 10032:
tegevused andmete
määratlemiseks, loomiseks, talletuseks
ning andmetele ja nendega seotud protsessidele
juurdepääsu andmiseks
ühes või mitmes infosüsteemis
= the activities of defining, creating, storing, maintaining and providing access to data and associated processes in one or more information systems

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_management

https://dataninjago.com/2021/09/15/what-is-data-management-actually-dama-dmbok-framework/

https://old.dataone.org/sites/all/documents/DataONE_BP_Primer_020212.pdf

https://rd-alliance.org/sites/default/files/paris-doc-v6-1_2.pdf

https://www.gfbio.org/documents/10184/22817/Reader_GFBio_BefMate_20160222/1ca43f24-2550-44b3-a05e-e180c3e544c0

https://computingeducation.de/pub/2017_Grillenberger-Romeike_Koli2017.pdf

https://riojournal.com/article/26439/download/pdf/

https://zenodo.org/record/3332363/files/data-management-checklist.pdf

https://dynamiclearningmaps.org/sites/default/files/documents/Manuals_Blueprints/Data_Management_Manual.pdf

vt ka
- andmehalduse platvorm
- andmevalitsemine

Palun oodake...

Tõrge

data management

andmehaldus

olemus
ISO/IEC 2382:
andmetöötlussüsteemi funktsioonid, mis
annavad juurdepääsu andmetele,
sooritavad või valvavad andmete salvestust ja
juhivad sisend-väljundoperatsioone
= in a data processing system, functions that provide access to data, perform or monitor the storage of data, and control input-output operations

ISO/IEC/IEEE 24765:
distsiplineeritud protsessid ja süsteemid
ärialaste ja tehniliste andmete
plaanimiseks, hankimiseks ja hooldamiseks
kooskõlas andmenõuetega,
andmete kogu elutsükli kestel
= disciplined processes and systems that plan for, acquire, and provide stewardship for business and technical data, consistent with data requirements, throughout the data lifecycle

ISO/IEC TR 10032:
tegevused andmete
määratlemiseks, loomiseks, talletuseks
ning andmetele ja nendega seotud protsessidele
juurdepääsu andmiseks
ühes või mitmes infosüsteemis
= the activities of defining, creating, storing, maintaining and providing access to data and associated processes in one or more information systems

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_management

https://dataninjago.com/2021/09/15/what-is-data-management-actually-dama-dmbok-framework/

https://old.dataone.org/sites/all/documents/DataONE_BP_Primer_020212.pdf

https://rd-alliance.org/sites/default/files/paris-doc-v6-1_2.pdf

https://www.gfbio.org/documents/10184/22817/Reader_GFBio_BefMate_20160222/1ca43f24-2550-44b3-a05e-e180c3e544c0

https://computingeducation.de/pub/2017_Grillenberger-Romeike_Koli2017.pdf

https://riojournal.com/article/26439/download/pdf/

https://zenodo.org/record/3332363/files/data-management-checklist.pdf

https://dynamiclearningmaps.org/sites/default/files/documents/Manuals_Blueprints/Data_Management_Manual.pdf

vt ka
- andmehalduse platvorm
- andmevalitsemine

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!