AKIT
English Eesti

risk management plan

riskihalduse plaan

olemus
ISO Guide 73: riskihalduse karkassi kuuluv kava:
- rakendatakse
----- organisatsiooni(osa)le
----- projektile
----- protsessile või
----- tootele
- spetsifitseerib riski haldamise metoodika:
----- protseduurid
----- tavad
----- kohustuste jaotuse
----- tegevuste järjestuse
----- tegevuste ajastuse
----- ressursid