AKIT
English Eesti

SAM program scope

tarkvarahalduse käsitlusala

Õ:ei ole skoop

olemus
ISO/IEC 19770:
selge määrang, mis loetleb
kõik tarvaravarade halduse kavaga hõlmatud organisatsiooniosad ning tarkvaratüübid, -varad, -platvormid jms
=
clear statement listing of all parts of the organization and types of software, assets, platforms, etc. covered by a SAM program