AKIT
English Eesti

SAM tool

tarkvarahalduse instrument

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 19770:
tarkvara, mida kasutatakse
tarkvaravarade halduse protsessi osade abivahendina
ja nende osade automatiseerimiseks
=
software used to assist in and automate parts of the process of management of software assets