AKIT
English Eesti

configuration management database

konfiguratsioonihalduse andmebaas

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 19770:
andmebaas, milles on
iga konfiguratsioonielemendi
kõik olulised üksikasjad ja
elementidevaheliste oluliste seoste üksikasjad

ITIL:
andmebaas, milles on
iga konfiguratsiooniüksuse
(seadme, programmi, komponendi vm) kohta
kogu asjassepuutuv teave --
asukoht, olek, seosed muude üksustega

täpsemalt
https://www.atlassian.com/itsm/it-asset-management/cmdb

https://www.cherwell.com/library/essential-guides/essential-guide-to-the-configuration-management-database/