configuration item

konfiguratsioonielement

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO/IEC 12207:
konfiguratsiooni koostisse kuuluv olem, mis
täidab mingit lõppkasutamise funktsiooni ja
on huvialuses käsitluspunktis üheselt identifitseeritav
=
entity within a configuration that satisfies an end use function and that can be uniquely identified at a given reference point

ISO/IEC/IEEE 15288:
konfiguratsioonihaldusele allumiseks määratud
ja konfiguratsioonihalduse protsessis
ühe üksusena käsitletav element või liitum
riistvaras, tarkvaras või mõlemas
=
item or aggregation of hardware, software, or both, that is designated for configuration management and treated as a single entity in the configuration management process

ISO/IEC 15408, CC:
objekt, mida hindamisobjekti väljatöötamise ajal hallatakse konfiguratsioonihalduse süsteemiga:
hindamisobjekti osa või
hindamisobjekti väljatöötamisega seotud objekt,
näiteks hindamisdokument või arendusinstrument
=
object managed by the configuration management (CM) system during the target of evaluation (TOE) development
Note. These may be either parts of the TOE or objects related to the development of the TOE like evaluation documents or development tools.

Toimub laadimine

configuration item

konfiguratsioonielement

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO/IEC 12207:
konfiguratsiooni koostisse kuuluv olem, mis
täidab mingit lõppkasutamise funktsiooni ja
on huvialuses käsitluspunktis üheselt identifitseeritav
=
entity within a configuration that satisfies an end use function and that can be uniquely identified at a given reference point

ISO/IEC/IEEE 15288:
konfiguratsioonihaldusele allumiseks määratud
ja konfiguratsioonihalduse protsessis
ühe üksusena käsitletav element või liitum
riistvaras, tarkvaras või mõlemas
=
item or aggregation of hardware, software, or both, that is designated for configuration management and treated as a single entity in the configuration management process

ISO/IEC 15408, CC:
objekt, mida hindamisobjekti väljatöötamise ajal hallatakse konfiguratsioonihalduse süsteemiga:
hindamisobjekti osa või
hindamisobjekti väljatöötamisega seotud objekt,
näiteks hindamisdokument või arendusinstrument
=
object managed by the configuration management (CM) system during the target of evaluation (TOE) development
Note. These may be either parts of the TOE or objects related to the development of the TOE like evaluation documents or development tools.

Palun oodake...

Tõrge

configuration item

konfiguratsioonielement

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO/IEC 12207:
konfiguratsiooni koostisse kuuluv olem, mis
täidab mingit lõppkasutamise funktsiooni ja
on huvialuses käsitluspunktis üheselt identifitseeritav
=
entity within a configuration that satisfies an end use function and that can be uniquely identified at a given reference point

ISO/IEC/IEEE 15288:
konfiguratsioonihaldusele allumiseks määratud
ja konfiguratsioonihalduse protsessis
ühe üksusena käsitletav element või liitum
riistvaras, tarkvaras või mõlemas
=
item or aggregation of hardware, software, or both, that is designated for configuration management and treated as a single entity in the configuration management process

ISO/IEC 15408, CC:
objekt, mida hindamisobjekti väljatöötamise ajal hallatakse konfiguratsioonihalduse süsteemiga:
hindamisobjekti osa või
hindamisobjekti väljatöötamisega seotud objekt,
näiteks hindamisdokument või arendusinstrument
=
object managed by the configuration management (CM) system during the target of evaluation (TOE) development
Note. These may be either parts of the TOE or objects related to the development of the TOE like evaluation documents or development tools.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!