AKIT
English Eesti

configuration item

konfiguratsioonielement

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 19770:
taristu komponent või
konfiguratsioonihaldusele alluv element,
alates kogu süsteemist
(kogu riistvara, tarkvara ja dokumentatsioon)
ja lõpetades üksikmooduli või
vähemtähtsa riistvarakomponendiga

ISO/IEC 12207:
konfiguratsiooni koostisse kuuluv olem, mis
- täidab mingit lõppkasutamise funktsiooni ja
- on huvialuses käsitluspunktis üheselt identifitseeritav

ISO/IEC/IEEE 15288:
konfiguratsioonihaldusele allumiseks määratud
ja konfiguratsioonihalduse protsessis
ühe üksusena käsitletav element või liitum
riistvaras, tarkvaras või mõlemas

CC:
objekt, mida hindamisobjekti väljatöötamise ajal hallatakse konfiguratsioonihalduse süsteemiga:
hindamisobjekti osa või
hindamisobjekti väljatöötamisega seotud objekt,
näiteks hindamisdokument või arendusinstrument