AKIT
English Eesti

systems management

süsteemihaldus (1)

olemus
organisatsiooni infovarade konfigureerimine ja haldus
- ressursside otstarbekaks ja tasakaalustatud kasutamiseks
- nõutava käideldavuse tagamiseks
- käidu- ja hooldekulude vähendamiseks