AKIT
English Eesti

local SAM owner

kohalik tarkvarahalduse omanik

ISO/IEC 19770:
organisatsiooniosas tarkvaravarade halduse eest vastutaja
- hierarhias tarkvarahalduse omanikust madalamal