AKIT
English Eesti

local SAM owner

kohalik tarkvarahalduse omanik

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765:
organisatsiooniosas
tarkvaravarade halduse eest vastutaja,
hierarhias tarkvarahalduse omanikust madalamal
individual at a level of the organization below that of the SAM owner who is identified as being responsible for SAM for a defined part of the organization

vt ka
- IT-vara
- IT-varade haldus