AKIT
English Eesti

control (1b)

reguleerimine

(1b1) muutuja väärtuste sihipärane hoidmine etteantud püsivates või muutuvates piirides

näiteid
- pinge reguleerimine
- temperatuuri reguleerimine

(1b2) protsessi suunamine soovitud tulemuse saamiseks

näiteid
- isikuandmete kasutamise reguleerimine
- liikluse reguleerimine
- pääsu reguleerimine

võrdle
- juhtimine