AKIT
English Eesti

dual control (1)

kaksikreguleerimine; kahasreguleerimine; mitmikreguleerimine

näide
ISO 9564, 11568, 13491, 15782, ISO/TR 13569:
turvameede tundliku funktsiooni või teabe kaitseks:
kahe või mitme koos tegutseva olemi (tavaliselt isiku)
kasutamine nii, et ükski neist eraldi ei pääse
kaitstava materjali (näiteks krüptovõtme) juurde
ega saa seda kasutada

vt ka
- duaaljuhtimine
- kahaspääs