AKIT
English Eesti

control coupling

juhtimissidestus

olemus
sidestus, mille puhul üks moodul
annab andmed edasi teisele
selge eesmärgiga mõjutada ta tööd
=
coupling in which one module passes data to another module for the explicit purpose of influencing the operation of the latter module

vt ka
- andmesidestus
- kutsesidestus
- sidestus
- sisusidestus
- stampsidestus
- ühissidestus