AKIT
English Eesti

control coupling

juhtimissidestus

olemus
CC:
selline seos kahe mooduli vahel,
mille puhul üks neist edastab teavet, mis
on määratud mõjutama teise sisemist loogikat

vt ka
- andmesidestus
- kutsesidestus
- sidestus
- sisusidestus
- stampsidestus
- ühissidestus