AKIT
English Eesti

insecurity (2)

ebaturvalisus; ohustatus

turvalisuse puudumine