AKIT
English Eesti

security principal

turvasubjekt

olemus
kasutaja või muu autentimisele kuuluv olem