AKIT
English Eesti

security behavior

turvakäitumine

olemus
töötajate või süsteemi käitumine turvapoliitika seisukohalt

vt ka
- infoturvateadlikkus
- turvateadlikkus