AKIT
English Eesti

security testing

turvatestimine

olemus
testimine eesmärgiga teha kindlaks, kas objekt (süsteem, komponent, toode, protsess vm) vastab turvanõuetele, ja tuvastada võimalikud nõrkused

vt ka
- läbistustestimine
- vastavustestimine