AKIT
English Eesti

prediction application security rationale

rakenduse turvaprognoosi põhjendus

olemus
ISO/IEC 27034:
prognoosi põhjendus,
mida toetavad rakenduse omaniku
kinnitatud riskianalüüsi dokumendid:
- põhjenduse kasutamine nõuab
----- rakenduse omaniku kinnitust ja
----- põhjendusjuhiste viimist
normikomisjonis
rakenduse turvameetmetesse
- kõiki põhjendusega seotud andmeid
hoitakse rakenduse normkarkassis