AKIT
English Eesti

security property

turvaomadus

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO/IEC 29128:
formaalselt või mitteformaalselt määratletud omadus
(salastus, autentsus, anonüümsus vms), mida
krüptoprotokoll on kavandatud tagama
=
formally or informally defined property which a cryptographic protocol is designed to assure such as secrecy, authenticity, or anonymity