AKIT
English Eesti

secure audit

turvaline audit

olemus
ühtse määratluseta,
nõudena sõltub kontekstist;
isikuandmete puhul: üks privaatsuspõhimõtteid

näiteid
https://www.hindawi.com/journals/tswj/2014/820391/