AKIT
English Eesti

secure audit

turvaline audit

olemus
sõltub kontekstist, sealhulgas isikuandmete puhul üks privaatsuspõhimõtteid

ISO/IEC TR 24714: biomeetriasüsteem peab võimaldama biomeetriaandmete kasutamise (sealhulgas kõrvaldamise) turvalist auditit