AKIT
English Eesti

security certificate

turvasertifikaat

olemus
ISO/IEC 10181, 13888: turvalisust puudutav turvaorgani või usaldatava kolmanda poole väljastatud andmekogum koos turvateabega, mida kasutatakse tervikluse tagamiseks ja andmeallika autentimiseks

vt ka
- turvasertifikaatide ahel