AKIT
English Eesti

composable security

koosluskindel turvalisus

omadus, mis tähendab, protokoll jääb turvaliseks ka siis, kui ta töötab koos teist tüüpi protokollidega või sama protokolli teiste isenditega