AKIT
English Eesti

classification marking

turvatähis

olemus
turvamäärangu sõnaline, lühend- ja/või värvitähis kitsendatud pääsuga teavet sisaldaval
paber- või digitaaldokumendil

vorming
tähis võib olla mitmeosaline,
näiteks USA riigiasutustes:
turvaklass//SCI või SAP lahter//levimäärang
(näide: TOP SECRET//COMINT//NOFORN)
välisriigi teavet või ühist teavet tähistab
element FGI (= foreign government information)
koos vastava maa vms lisatähisega

ülevaateid
https://aglearn.usda.gov/customcontent/APHIS/APHIS-DCM/assets/class_l04_p04.png

www.armystudyguide.com/content/bm~doc/marking-classified-docume.ppt

https://www.cdse.edu/documents/cdse/Marking_Classified_Information.pdf

näiteid
http://4.bp.blogspot.com/-0XErQ0awCBo/Ui1HGJy7S1I/AAAAAAAAAqU/_xFfqeH60gY/s1600/us-coversheets.png

https://aglearn.usda.gov/customcontent/APHIS/APHIS-DCM/assets/class_l04_p07.png