AKIT
English Eesti

SCI (1)

SCI (1)

(= Sensitive Compartmented Information, "tundlik lahterteave")

olemus
USA turvamäärang teabele, mis puudutab
- luureallikaid
- luuremeetodeid
- luureanalüüsi protsesse
või tuleneb neist ja mida tuleb käidelda
- vastava ametiisiku kehtestatud formaalsete pääsu reguleerimise süsteemidega

turvatähise näide
TOP SECRET//SI/TK

täpsemalt
https://www.linkedin.com/pulse/20140806031026-131740500-

https://fas.org/sgp/othergov/intel/capco_imp.pdf

pääsu reguleerimise süsteemid
- liigenduvad sadadeks lahtriteks ja alamlahtriteks
- pääsusüsteemide näiteid:
----- Special Intelligence (SI) - sideluure
----- Stellarwind (STLW) - NSA sideseire metaandmed
----- Endseal (EL) - mereluure kokkuvõtted
----- Talent Keyhole (TK) - õhu- ja kosmoseluure
----- Humint (HCS) - inimluure
----- Klondike (KDK) - geokosmoseluure
----- Reserve (RSV) - uued allikad ja meetodid
----- Byeman (BYE) - Riiklik Luureamet (NRO)

ülevaateid
http://electrospaces.blogspot.com.ee/2013/09/the-us-classification-system.html

https://fas.org/sgp/crs/secrecy/RL33494.pdf, Table 1