AKIT
English Eesti

International Phonetic Alphabet

rahvusvaheline foneetikatähestik, IPA

olemus
märgistik
kõne elementide kirjalikuks esituseks:
- põhineb ladina tähestikul
- esitab häälikuid, intonatsiooni, sõna- ja silbivahesid
- laiendid võimaldavad esitada ka kõne muid aspekte
- hooldab ja täiendab Rahvusvaheline Foneetikaliit https://www.internationalphoneticassociation.org/

tähestik
koos märkide standardhäälduse heliga
http://www.ipachart.com/

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Phonetic_Alphabet

https://www.youtube.com/watch?v=XTzkT3j9pHI

https://www.youtube.com/watch?v=o8KppNXfx2k