AKIT
English Eesti

role

roll

olemus
osalusviis, sealhulgas tegevustik, mis on
organisatsioonis isikule või rühmale määratud
või temalt oodatav

määratlusi
ISO 81001:
funktsioon või positsioon
function or position

ISO 24531, ISO/IEC 19763:
spetsifitseeritud kohustused
specified responsibilities

ISO 13606, 17090, ISO/TS 21547:
ülesandega seotud käitumistik
set of behaviours that is associated with a task

ISO 12651:
töövoos osalejat töövoo tegevustega siduv mehhanism
mechanism that associates workflow participants to a collection of workflow activity(ies)

ISO/IEC 17789:
ühise eesmärgiga tegevuste kogum
set of activities that serves a common purpose

ISO 16100, 24531, ISO/IEC 19763:
olemi spetsiifiline nimeline käitumine kontekstis
named specific behaviour of an entity participating in a particular context

ISO/IEC 15408, CC:
ettemääratud reeglistik, mis määrab lubatavad interaktsioonid kasutaja ja hindamisobjekti vahel
predefined set of rules establishing the allowed interactions between a user and the TOE

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Role

infoturbes
https://www.simplilearn.com/it-security-professionals-key-roles-responsibilities-article

https://spinbackup.com/blog/it-security-roles-and-responsibilities/

https://www.cs.seas.gwu.edu/cybersecurity-roles-and-job-titles

https://www.dummies.com/careers/find-a-job/top-job-roles-in-information-security-management/