AKIT
English Eesti

role

roll

olemus
osalusviis, sealhulgas organisatsioonis isikule või rühmale määratud või temalt oodatavad tegevused

standardmääratlusi
ISO 24531, ISO/IEC 19763: spetsifitseeritud kohustused

ISO 13606, 17090, ISO/TS 21547: ülesandega seotud käitumistik

ISO 12651: töövoos osalejat töövoo tegevustega siduv mehhanism

ISO/IEC 17789: ühise eesmärgiga tegevuste kogum

ISO 16100, 24531, ISO/IEC 19763: olemi spetsiifiline nimeline käitumine kontekstis

ISO/IEC 19790: kasutaja pääsuõigusi või teenusekitsendusi määratlev turvaatribuut

ISO/IEC 15408, CC: ettemääratud reeglistik, mis määrab lubatavad interaktsioonid kasutaja ja hindamisobjekti vahel

infoturbes
https://www.simplilearn.com/it-security-professionals-key-roles-responsibilities-article

https://blog.rapid7.com/2016/08/18/defining-the-roles-responsibilities-of-your-security-team/

https://www.hack2secure.com/blogs/an-introduction-to-information-security-roles-and-responsibilities

https://www.information-management.com/slideshow/7-new-and-emerging-it-security-roles#slide-1