AKIT
English Eesti

defacement

sodimine; rikkumine (4)

Õ:kohatine "näotustamine" on tarbetu poolkeelne moodustis: inglise jt keeled saavad ju hakkama hariliku üldkeelse sõna abil

olemus
(a) võõra veebilehe sisu pahatahtlik muutmine vandalismina või mingil (näiteks poliitilisel) eesmärgil

(b) liik füüsilisi vandalismiakte, näiteks
- pildi vm osa märgistamine või kõrvaldamine võõras raamatus
- raamatukaane, maali vms lõikumine
- maalile värvi paiskamine
- skulptuuri küljest tükkide murdmine

vt ka
- grafiito
- rikkumine (1)
- rikkumine (2)
- rikkumine (3)