AKIT
English Eesti

authentication element

autentimiselement

olemus
ISO 22300:
aineline objekt, visuaalne eripära või teave,
mis on seotud ainelise kaubaga või ta pakendiga
ja mida kasutatakse autentimislahenduse osana
=
tangible object, visual feature or information associated with a material good or its packaging that is used as part of an authentication solution