AKIT
English Eesti

denial-of-service attack

teenusetõkestusrünne; ummistusrünne