AKIT
English Eesti

denial of service

teenusetõkestus; ummistus (1)

olemus
teenuse käideldavuse langus või kadu
ründe või muu intsidendi tõttu,
sõltuvalt kontekstist võib hõlmata
kõiki põhjusi või ainult ühest allikast tulevat rünnet,
erinevalt hajusast ummistusründest

ISO 7498:
lubatava ressursside juurde pääsu tõkestamine
või aegkriitiliste toimingute viivitamine

ISO/IEC 27033, 27039:
lubatavate süsteemiressursside juurde pääsu tõkestamine
või süsteemi töö viivitamine,
mille tulemusena kaob volitatud kasutajail
süsteemi käideldavus

vt ka
- ummistus (2)
- ummistusrünne
- püsiummistusrünne