AKIT
English Eesti

denial of service

teenusetõkestus; ummistus (1)

olemus
teenuse käideldavuse langus või kadu, ründe või muu intsidendi tõttu; sõltuvalt kontekstist võib hõlmata kõiki põhjusi või ainult ühest allikast tulevat rünnet, erinevalt hajusast ummistusründest

ISO 7498: volitatud juurdepääsu tõkestamine ressurssidele või aegkriitiliste toimingute viivitamine

ISO/IEC 27033, 27039: volitatud juurdepääsu tõkestamine süsteemiressursile või süsteemi töö viivitamine, mille tulemusena kaob volitatud kasutajail süsteemi käideldavus

vt ka
- ummistusrünne