AKIT
English Eesti

peer-to-peer attack

võrdvõrkrünne

olemus
hajus ummistusrünne võrdvõrgu abil:
- võrgu indeksit või marsruuditabeeid muutes
- indeksisse võidakse lisada võltskirjed,
mis näitavad, nagu oleksid mingid
ülinõutavad failid ohvri arvutil
- marsruuditabelites võidakse
ohvrit näidata paljude arvutite naabrina
- kummalgi juhul ei tarvitse ohver
sellesse võrku kuuluda
- rünnet on raske tõrjuda
võrdarvutite suure arvu tõttu
(võib ulatuda miljonitesse)

piltlikult
http://www.cse.wustl.edu/~jain/cse571-07/ftp/p2p/fig3.png

täpsemalt
http://all.net/CID/Attack/papers/PeerToPeer.html

https://ezaadnation.wordpress.com/2014/10/19/peer-to-peer-attack/

https://www.researchgate.net/publication/235185294_A_Taxonomy_of_Attack_Methods_on_Peer-to-Peer_Network