AKIT
English Eesti

glitch (1)

jõnks

olemus

(1a) hetktõrge või hetkhäiring:
- riistvaras, elektritoites või sidesüsteemis
- lühiajaline, kuid võib olla kaalukate tagajärgedega
https://en.wikipedia.org/wiki/Glitch

(1b) pisidefekt:
- vähetähtis ja kergesti kõrvaldatav
- riistvaras või tarkvaras
https://www.quora.com/Whats-the-difference-between-bugs-and-glitches

vt ka
- jõnksrünne