AKIT
English Eesti

glitch (1)

jõnks

olemus

(1a) riistvara, elektritoite või sidesüsteemi hetktõrge või hetkhäiring:
- lühiajaline, kuid võib olla kaalukate tagajärgedega

(1b) vähetähtis ja kergesti kõrvaldatav defekt riistvaras või tarkvaras

vt ka
- jõnksrünne