AKIT
English Eesti

snooping attack

nuhkimisrünne

olemus
püüd lugeda edastamisel olevaid andmeid
- neid muutmata ja hävitamata

vt ka
- nuuskimine