AKIT
English Eesti

attack potential

ründepotentsiaal

olemus
võimaliku ründe õnnestumise hinnang
ründaja võimete põhjal

ISO/IEC 27032:
tajutav võimaliku ründe õnnestumise potentsiaal,
ründaja oskuste, ressursside ja motivatsioonina

ISO/IEC 15408 (CC), ISO/IEC 30124:
hindamisobjekti ründeks vajaliku pingutuse mõõt,
ründaja oskuste, ressursside ja motivatsioonina;
füüsiline rünne süsteemi komponentidele võib olla vähemalt niisama toimiv kui süsteemi küberrünne

näiteid
https://www.commoncriteriaportal.org/iccc/9iccc/pdf/B2403.pdf

https://www.commoncriteriaportal.org/iccc/7iccc/t2/t2201500.pdf

https://www.slideshare.net/javitallon/overflowing-attack-potential-scoring-defence-indepth-14273895

https://www.ipa.go.jp/security/jisec/apdx/documents/VulnerabilityAssessmentGuide_e.pdf (lk 10)

https://www.hindawi.com/journals/wcmc/2018/5609195/