AKIT
English Eesti

blended attack

segarünne

olemus
ISO/IEC 27032:
rünne, mis mitut ründemeetodit kombineerides
püüab maksimeerida kahjustuse tõsidust
ja laostamise kiirust
=
attack that seeks to maximize the severity of damage and speed of contagion by combining multiple attacking methods