AKIT
English Eesti

cryptanalytic attack

krüptoanalüüsrünne

olemus
ISO/IEC 18033:
šifri omadusi ärakasutav šifri rünne:
- igal sellisel ründel on oma ründemudel,
mis ei tarvitse šifri iga teostuse puhul tulemusi anda
- kuna šifri väljatöötaja üldiselt ei tea šifri rakendust, võetakse algoritmi tugevuse hindamisel arvesse
kõik võimalikud mudelid sama võtmekorraldusega
- krüptoanalüüsründeks ei loeta teostusspetsiifilisi ründeid, näiteks kõrvalkanali analüüsi

ülevaateid
https://pdfs.semanticscholar.org/b218/80adb95d8ed5d2998526887e850d76bc759c.pdf

https://pdfs.semanticscholar.org/6c35/61259faffd0d22b6a5767c5cfe2c0c4c8f26.pdf

http://syrcose.ispras.ru/2009/files/08_paper.pdf

https://www.schneier.com/academic/paperfiles/paper-prngs.pdf

http://web.spms.ntu.edu.sg/~ask/2011/lu.pdf

https://www.cs.clemson.edu/course/cpsc424/material/Cryptography/Attacks%20on%20Symmetric%20Key.pdf

http://www.encryptionanddecryption.com/encryption/types_of_attacks.html

https://perso.uclouvain.be/fstandae/PUBLIS/90.pdf

https://www.cs.rit.edu/usr/local/pub/GraduateProjects/2165/vy8970/Report.pdf

http://www.sagemath.org/files/thesis/weinmann-thesis-2009.pdf

https://lasec.epfl.ch/pub/lasec/doc/Jun04.pdf

http://www.uni-kassel.de/upress/online/OpenAccess/978-3-7376-0458-1.OpenAccess.pdf

näiteid
- adaptiivrünne
- avatekstinäidistega rünne
- avatekstisüstiga rünne
- bitipöörderünne
- bumerangrünne
- eristusrünne
- ettearvutusega rünne
- jõurünne
- keskelkohterünne
- kollisioonrünne
- koodiraamatrünne
- korrektsiooniplokkrünne
- korrelatsioonirünne
- krüptogramminäidistega rünne
- lisaoriginaalirünne
- lähikollisioonrünne
- maskrünne
- originaalirünne
- poolvaba algväärtusega kollisioonrünne
- pseudokollisioonrünne
- puhtvõtmeline rünne
- räsirünne
- sõnarünne
- sõnastikrünne
- sõnuminäidistega rünne
- sõnumipikendusega räsirünne
- SSH CRC32 kompensatsiooni rünne
- surverünne
- sünnipäevarünne
- tabelrünne
- vaba algväärtusega kollisioonrünne
- valikprefiksiga kollisioonnrünne
- valitava avatekstiga adaptiivrünne
- valitava avatekstiga rünne
- valitava avatekstipakiga
- valitava krüptogrammiga adaptiivrünne
- valitava krüptogrammipaketiga rünne
- valitava sõnumiga adaptiivrünne
- vintsutusrünne
- võtmeseoserünne
- üldisrünne

vt ka
- krüptoanalüüs
- krüptorünne