AKIT
English Eesti

cryptanalytic attack

krüptoanalüüsrünne

olemus
ISO/IEC 18033: šifri omadusi ärakasutav šifri rünne:
- igal sellisel ründel on oma ründemudel, mis ei tarvitse šifri iga teostuse puhul tulemusi anda
- kuna šifri väljatöötaja üldiselt ei tea šifri rakendust, võetakse algoritmi turbetugevuse hindamisel arvesse kõik võimalikud mudelid sama võtmekorraldusega
- krüptoanalüüsründeks ei loeta teostusspetsiifilisi ründeid, näiteks kõrvalkanali analüüsi

täpsemalt
http://echidna.maths.usyd.edu.au/kohel/tch/MATH3024/Lectures/lectures_02.pdf

http://syrcose.ispras.ru/2009/files/08_paper.pdf

https://www.schneier.com/academic/paperfiles/paper-prngs.pdf

http://web.spms.ntu.edu.sg/~ask/2011/lu.pdf

https://www.cs.clemson.edu/course/cpsc424/material/Cryptography/Attacks%20on%20Symmetric%20Key.pdf

http://www.encryptionanddecryption.com/encryption/types_of_attacks.html

www.ijrcct.org/index.php/ojs/article/download/789/637

http://www.comsec.uwaterloo.ca/~ynawaz/pub/crypt_survey.pdf

http://www.sagemath.org/files/thesis/weinmann-thesis-2009.pdf

näiteid
adaptiivrünne
avatekstinäidistega rünne
avatekstisüstiga rünne
bitipöörderünne
bumerangrünne
eristusrünne
ettearvutusega rünne
jõurünne
keskelkohterünne
kollisioonrünne
koodiraamatrünne
korrektsiooniplokkrünne
korrelatsioonirünne
krüptogramminäidistega rünne
lisaoriginaalirünne
lähikollisioonrünne
maskrünne
originaalirünne
poolvaba algväärtusega kollisioonrünne
pseudokollisioonrünne
puhtvõtmeline rünne
räsirünne
sõnarünne
sõnastikrünne
sõnuminäidistega rünne
sõnumipikendusega räsirünne
SSH CRC32 kompensatsiooni rünne
surverünne
sünnipäevarünne
tabelrünne
üldisrünne
vaba algväärtusega kollisioonrünne
valikprefiksiga kollisioonnrünne
valitava avatekstiga adaptiivrünne
valitava avatekstiga rünne
valitava avatekstipakiga
valitava krüptogrammiga adaptiivrünne
valitava krüptogrammipaketiga rünne
valitava sõnumiga adaptiivrünne
vintsutusrünne
võtmeseoserünne