AKIT
English Eesti

known-message attack

sõnuminäidistega rünne

olemus
liik digitaalsignatuuri ründeid:
ründaja teab mitut sõnumit ja nende digitaalsignatuure,
kuid sõnumid pole tema valitud

näide
https://image1.slideserve.com/1874292/known-message-attack-on-rsa-n.jpg