AKIT
English Eesti

precomputation attack

ettearvutusega rünne

olemus
igasugune rünne, mis aja võitmiseks sisaldab mahukate arvutuste sooritamist enne ründevõimaluse tekkimist

näide
sõnastikrünne räsisõnastiku eelneva koostamisega