AKIT
English Eesti

precomputation attack

ettearvutusega rünne

olemus
rünne, mis
aja võitmiseks
sooritab mahukad arvutused
enne ründevõimaluse tekkimist

näide
sõnastikrünne räsisõnastiku eelneva koostamisega