AKIT
English Eesti

signature verifying algorithm

signatuuri verifitseerimise algoritm

olemus
signatuuriskeemi komponent,
kontrollib sõnumi väidetavat autentsust
- sõnumi digitaalsignatuuri põhjal ja
- sõnumi signeerimise avaliku võtme põhjal
=
the signature scheme component hat, given the message, public key and signature, either accepts or rejects the message's claim to authenticity