AKIT
English Eesti

signature verifying algorithm

signatuuri verifitseerimise algoritm

olemus
signatuuriskeemi komponent:
- kontrollib sõnumi väidetavat autentsust
----- sõnumi digitaalsignatuuri põhjal ja
----- sõnumi signeerimise avaliku võtme põhjal