AKIT
English Eesti

message authentication code algorithm

sõnumiautentimiskoodi algoritm, MAC algoritm

olemus
ISO/IEC 9797, 9798, 11770, 13888, 15444, 18014, 20009:
algoritm sellise funktsiooni arvutamiseks,
mis vastendab bitistringid ja salajase võtme
ühepikkuste bitistringidega
ning mida saab tõhusalt arvutada
iga võtme ja iga lähtestringiga;
iga etteteadmata võtme puhul ei ole
suvalisele uuele lähtestringile vastav funktsioon
arvutatav ka siis,
kui on teada hulk lähtestringe ja
neile vastavaid funktsiooniväärtusi
ning kui i-nda lähtestringi saab valida
pärast i-1 funktsiooniväärtuse vaatlemist;
arvutuslik teostatavus sõltub
turvanõuetest ja keskkonnast

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9797-1#MAC_algorithm_1

https://medium.com/@mohammad2603/message-authentication-code-mac-algorithm-ea9edaf66b3c

http://www.crypto-it.net/eng/theory/mac.html

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4418