AKIT
English Eesti

message authentication code algorithm

sõnumiautentimiskoodi algoritm, MAC algoritm

olemus
ISO/IEC 9797, 9798, 11770, 13888, 15444, 18014, 20009:
algoritm sellise funktsiooni arvutamiseks,
- mis vastendab bitistringid ja salajase võtme
ühepikkuste bitistringidega
- ning mida saab tõhusalt arvutada iga võtme ja
iga lähtestringiga
- iga eelnevalt teadmata võtme puhul ei ole
suvalisele uuele lähtestringile vastav funktsioon
arvutatav ka siis, kui on teada hulk lähtestringe ja
neile vastavaid funktsiooniväärtusi
ning kui i-nda lähtestringi saab valida pärast i-1
funktsiooniväärtuse vaatlemist
- arvutuslik teostatavus sõltub konkreetsetest turvanõuetest ja keskkonnast

ülevaateid
https://www.slideshare.net/RajasekarVr/message-authentication-75333084

https://medium.com/@mohammad2603/message-authentication-code-mac-algorithm-ea9edaf66b3c

http://www.crypto-it.net/eng/theory/mac.html